Thông tin liên hệ

Hợp Tác Xã Nông Sản Sạch 3S

Địa chỉ: 128B, KP. Hưng Thọ, P. Hưng Định, TX. Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0911 777 546

Email: htxnss3s@gmail.com

Website: www.3sseafood.com